VCU TCD BV

Maskinfabrikken VCU TCD BV er spesialisert i teknisk service, reparasjoner, revisjoner, (store) ombygginger eller ferdigbygging og nybygging av ulike typer skip. En av de sterkeste punktene til VCU TCD er at disse oppgavene kan utføres lokalt om bord på skipet. Til det formål disponerer TCD et stort antall servicebiler, et mobilt verksted og kranbiler.

Alle våre servicemontører, sveisere, reparasjons- og ombyggingsspesialister og prosjektingeniører har mangeårig erfaring innenfor sine felt. Maskinfabrikken VCU TCD har tilgang til en omfattende og moderne maskinpark, slik som dreie- og fresebenker, datastyrte kantpresser og skjærebenker, platevalser, MIG-, MAG- og TIG-sveiseutstyr og en vannstråleskjærer.

VCU TCD har en egen teknisk engroshandel hvor lagerbeholdningen suppleres daglig. Dette sikrer rask service og kvalitet. Dessuten er TCD spesialisert i bygging av vinsjer og tilhørende hydrauliske systemer under navnet «Osey Urk Winches».

VCU TCD leverer også Slurry ismaskiner og –systemer, og er fornyende innen mange områder når det gjelder kostnadsbesparelser, bærekraftighet og automatiserte fangstbehandlingsinstallasjoner.