VCU Safetycentre

VCU Safety Centre jobber i henhold til ISO 9001-2015-normen og retter seg mot sikkerheten om bord på skipet eller i bedriften.

VCU Safety Centre garanterer denne sikkerheten gjennom periodevise kontroller og sertifiseringer av produkter som flåter, heise- og løfteutstyr, redningsvester, brannslukningsutstyr og medisinskap.

Dessuten sertifiseres senteret av det nederlandske inspektoratet for vei- og vanntransport og fabrikantene av produktene vi får lov til å kontrollere.

VCU Safety Center BV driver også et kunnskapssenter, hvor kursdeltakere kan øke kunnskapene sine om sikkerhetsustyr og få større innsikt i risikofaktorer. Vi tilbyr for eksempel VCA-sikkerhetskurs, kriseberedskapskurs, Basic Safety og Advanced Fire Fighting. ln.ertnecytefas@ofni