Kulde og Ismaskiner

Vi er spesialisert i kjøling av både fangsten og fiskerommet om bord på fiskeribåter. Vi leverer VCU Slurry Ice-maskiner med ulik kapasitet. Samtidig kan vi ta oss av selve installasjonen. VCU Slurry Ice er en blanding av mikroskopiske iskrystaller. Slurry iskrystaller er kun 5 mikron (eller 0,005 mm) store. Det dekker produktene helt, slik at det ikke kan dannes luft mellom produktet og Slurry Ice. Dermed oppnås maksimal kontakt med produktet som skal kjøles. Dette fører til den raskest tenkelige kuldeoverføringen, slik at produktet kjøles ned til kjernen umiddelbart. Det hemmer farlig bakterievekst og kjemiske reaksjoner, slik at produktets holdbarhet økes signifikant. Det finnes ikke noe kjølemedium som er kaldere, renere, mindre og raskere enn VCU Slurry Ice.
Til høyre på denne siden ser du ulike anvendelser og eksmepler på Bubble Slurry™ Ice-maskiner.For mer informasjon klikk her, for å ta kontakt med oss kan du benytte deg av kontakt side.