VCU CatchManagement

VCU CatchManagement-systemet er et veiesystem som er utviklet i tett samarbeid med fiskere.
Siden introduksjonen har vi vurdert produktet kritisk, og dette har resultert i et pålitelig instrument om bord for å sortere, veie, administrere og forvalte fisken.
Vekten og tilførselsmodulen til fiskerommet er veldig enkle å betjene. Skipperen er i stand til å få frem avanserte oversikter ved hjelp av administrasjonsprogramvaren. Slik kan man til enhver tid få informasjon om inneholdet i fiskerommet.
En av de største fordelen er at skipperen aldri er svar skyldig ved en uventet kontroll.
Siden slutten av 2010 er systemet fullt traserbart, og med støtte fra Det europeiske fiskerifondet har vi kunnet utviklet tjenesten Catchlocator sammen med våre partnere. Les mer om dette på Catchlocator.
For mer informasjon klikk her, for å ta kontakt med oss kan du gå til kontakt side.