Sortiment

Fra vår Store (BV) leverer vi diverse produkter til hele den maritime sektoren. Fiskerisektoren er vår fremste målgruppe, etterfulgt av kystfart og skyvebåttransport. I tillegg til disse målgruppene kan vi regne industrielle bedrifter og privatkunder til vår kundekrets. Dette gjør oss i stand til å betjene en bredt sammensatt målgruppe.

Vi leverer blant annet: maling og malingsartikler, (elektrisk) vertøy, pussekluter, utstyr til maskinrom, oljer og fetter, arbeidstøy, arbeidssko, rengjøringsprodukter til profesjonelt og husholdningsbruk, brunvarer, hvitevarer, kjøkkenartikler, (mobil)telefoner, batterier osv. osv.

Ta en titt på fotogaleriet til høyre for å få et visuelt inntrykk av vårt utvalg.

Spesielt til fiskeribransjen leverer vi ulike typer oljehyre, støvler, blokker, tilbehør til garn samt spesialmaling og grunning til skip. Selvsagt mangler ikke fiskerihanskene og knivene. Dessuten leverer vi et stort assortiment filtre, filterduker, filtermansjetter og tilhørende saker, slik som avfettere og motorrensere.

VCU Store (BV) kjøper som regel direkte fra fabrikanten av produktet. Dette gjør oss i stand til å håndtere lave priser. På grunn av den direkte kontakten med leverandører er vi også i stand til å levere mindre etterspurte produkter.

VCU Store står for service og kvalitet!

 

Assortiment