Smøremidler

Levering av smøremidler og fetter er noe som VCU har tatt hånd om i årevis. Motorolje, hydraulikkolje, girkasseolje, propellakselfett er blant de mange produkter vi kan levere. VCU kan i utgangspunkt levere alle merker, men er spesialisert i merkene Gulf, Mobil, Shell, Total, Kroon og Kuwait. Når det gjelder disse merkene tilbyr VCU også et støtteapparat som kan gi råd, men som også tar seg av analyse av smøreoljeprøver og alt som henger sammen med det.
Alle typer smøreolje i alle pakningsstørrelser, fra liten til stor, kan leveres. Bokser, fat eller bulk – alt er mulig. I viktige fiskerihavner kan VCU til og med ordne med ombordpumping av smøreoljefat i skipene, fordi det er inngått gunstige pumpeavtaler med anerkjente bunkersselskaper som også pumper gassoljen for VCU.
Smøreoljen leveres først og fremst på bestilling til alle typer kunder, og leveranse kan skje på veldig kort varsel. I utgangspunktet kan vi levere hvor som helst i Nederland. Alt koordineres fra våre lokaler på Urk. Her har vi også et lite hurtiglager. Både fiskeribedrifter og innsjøfartbedrifter benytter seg av dette med jevne mellomrom.
For mer informasjon eller et uforpliktende tilbud på smøreoljepriser vises til klikk her, eller ta kontakt med oss via kontakt side.