Skipforersertifikat

Det finnes to varianter av vitnemålet 'Schipper Binnenvaart' [skipsførersertifikat for innlands vannveier]:

 

  • 'Diploma Schipper Rivieren, Kanalen en Meren (RKM)' [Skipsførersertifikat for Elver, Kanaler og Innsjøer]
  • 'Diploma Schipper Alle Binnenwateren (AB)' [Skipsførersertifikat alle innlands vannveier], inkl. IJsselmeer en Westerschelde. Begge skipsførersertifikater er et bevis på yrkeskompetanse.

Med et slikt sertifikat kan man søke om 'Groot Vaarbewijs'.
'Groot Vaarbewijs' finnes altså i to varianter:

  • 'Groot Vaarbewijs RKM voor Rivieren, Kanalen en Meren' [for elver, kanaler og innsjøer]
  • 'Groot Vaarbewijs AB voor Alle Binnenwateren' [for alle innlands vannveier]

Teoretiske eksamener

  • Hvem som helst kan avlegge teoretisk eksamen. Også personer uten tilstrekkelig fartstid.
  • Grensen for bestått ligger ved 70 % dvs. at minst 7 av 10 spørsmål må være besvart riktig.
  • Etter at de 6 første teorieksamener er bestått ('Reglementen 2' [Regelverk 2] ikke medregnet), mottar kandidaten vitnemålet 'Diploma Aspirant Schipper'. Dette vitnemålet har ubegrenset gyldighet.

Muntlig (avsluttende) eksamen

For å få utstedt vitnemålet 'Schipper Binnenvaart' [Skipsførersertifkat for innlands vannveier] må man også avlegge en muntlig eksamen.
Denne eksamenen kan kun tas når man har nok fartstid.
For å kunne avlegge den muntlige eksamenen for skipsførersertifikatet 'Schipper Binnenvaart' gjelder en minste fartstid på 3 år.
Som et arbeidsår regnes maks. 180 fartsdager. Det tilsvarer altså 540 fartsdager.
For 'Zeilbewijs' [Seilsertifikatet] er kravet 360 fartsdager.

Fra 'Diploma Schipper' til 'Groot Vaarbewijs'

Når man har bestått alle eksamener har man krav på vitnemålet 'Diploma Schipper Binnenvaart'.
Det er imidlertid ikke nok til å få 'Groot Vaarbewijs'. For å få 'Groot Vaarbewijs' må man

  • påvise en fartstid på i alt 4 arbeidsår (720 fartsdager)
  • og fremlegge en helseattest