Service på stedet

Maskinfabrikken VCU TCD BV er spesialisert i teknisk service, reparasjoner, revisjoner, (store) ombygginger eller ferdigbygging og nybygging av ulike typer skip.

En av de sterkeste punktene til VCU TCD er at disse oppgavene kan utføres lokalt om bord på skipet.

Til det formål disponerer TCD et stort antall servicebiler, et mobilt verksted og kranbiler.