Sekretariater

VCU adminstrerer flere sekretariater. Bedriften er altså nært knyttet til sine medlemmer og kunder. For fiskeribransjen dreier det seg om ‘Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij’ (SFAV), for de 10 innkjøpskooperasjoner i Nederland dreier det seg om VEVC og for 'Binnenvaartgroep Nederland’ [innsjøfartgruppen Nederland] dreier det seg om BGN.