Misjon, visjon & verdier

Misjon

«Vi er en organisasjon som leverer forsyninger og bidrar til utviklingen av den profesjonelle fiskeribransjen i inn- og utland, samt til maritime selskaper innen kystfarten og innsjøfarten, mudringsindustrien og industrielle foretak. Det holder å ‘legge til kai’ hos for å få tak alt som din maritime bedrift trenger.

Visjon

«Leveransen av alle forekommende tjenester og produkter til den europeiske maritime sektoren, det nederlandske yrkesfiskeriet især!»

Verdier

For å realisere vår misjon og for å leve opp til vår visjon, opptrer vi i tråd med våre verdier;

Verdier Betydning
Kvalitet Du kan forvente høyverdige og fornyende varer og/eller tjenester fra VCU. Basert på profesjonell, sakkyndig og årelang erfaring.
Service Innenfor alle ledd i vår bedrift forsøker vi å yte optimal service.
Respekt VCU behandler alle på ærlig, respektfull og anstendig vis.
Samarbeid VCU-medarbeidere samarbeider som ett team og deler sine kunnskaper med tanke på kontinuerlig forbedring, utvikling og fornyelse.
Ansvarlighet I kontakt med medlemmer, kunder og partnere opptrer medarbeiderne i VCU med omtenksomhet og engasjement.