Markus Lifenet

Markus Lifenet er en unik metode hvor man kun ved hjelp av to personer kan redde folk som har havnet i vannet. Markus Lifenet er et hjelpemiddel for å få overbordfalne opp av vannet i løpet av sekunder. Nettet kan brukes av to personer, men det kan også benyttes ved hjelp av en kran.

En stor fordel med Markus Lifenet er at det kan erstatte MOB-båten i Nederland. MOB-båten opptar mye plass og står ofte i veien på skipet.

Markus Lifenet derimot opptar ikke mer enn én kvadratmeter. Når det gjelder regelverket hva angår MOB i andre land, anbefales det å ta kontakt med de ansvarlige myndighetene.