Kurs

Formålet med dette kurset er å løfte VCU-teknikeres og skipsmaskinisters kunnskapsnivå hva angår hydraulikk. Av kursdeltakerne forventes det at de etter bestått kurs med trygghet kan utføre de vanligste vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver, at de kan lese skjemaer og at de kan lokalisere og utbedre feil som oppstår. Derfor er dette kurset satt opp slik at det vies mye oppmerksomhet til virkningen av de ulike komponentene, gjenkjenning av symboler og lesing av skjemaer. Som et eksempel brukes det hydrauliske skjemaet fra fiskebåten UK 112. Hydraulikk er anvendt fysikk og baserer seg på fysiske lover. Derfor vies det også oppmerksomhet til beregninger. Kurset er satt sammen av C. Poot.

Innholdet:

 • Hydraulikkens grunnprinsipper
 • Hydrauliske begreper
 • Viktige komponenter
 • Proporsjonalteknikk
 • Pumpereguleringer
 • Lesing av skjemaer
 • Bestemmelse av ledningsdiametere
 • Enkle beregninger
 • Vedlikehold og reparasjon

Hydraulikkens grunnprinsipper

 • Hva er hydraulikk?
 • Pascals lov
 • Hvorfor hydraulikk?
 • Fordeler
 • Ulemper

Hydrauliske begreper

 • Trykk
 • Flyt
 • Trykkforskjell
 • Kraft
 • Effekt

Viktige komponenter og symboler

 • Pumper
 • Styreventiler
 • Trykkreguleringsventiler
 • Strømningsreguleringsventiler
 • Sylindre
 • Motorer

Kondisjonering

 • Filter
 • Kjølere

Lesing av skjemaer

 • Logisk oppbygning av skjemaer
 • Kjente koplinger
 • Åpne systemer
 • Lukkede systemer

Bestemmelse av ledningsdiametere

 • Oljestrømningshastigheter
 • Bestemmelse av ledningsdiameter
 • Ulike skjæreringkoplinger

Enkle beregninger

 • Pumpeytelse
 • Lekkasjetap
 • Effekt
 • Kraft
 • Turtall

Vedlikehold og reparasjon

 • Hva må vedlikeholdes i et hydraulisk system?
 • Hva gjøres etter en reparasjon?