Historie

Visserijcoöperatie Urk ble grunnlagt i mai 1922 av fiskere som lå værfaste i havnen på grunn av dårlig vær til sjøs. Hovedformålet til fiskerne var å samle etterspørselen etter gassolje og fett, slik at de samlet kunne oppnå lavere innkjøpspriser. Den dag i dag er dette fremdeles ett av hovedformålene til Visserijcoöperatie Urk, som siden 1. januar 2008 har profilert og posisjonert seg som VCU, den maritime spesialisten! Siden 1990 har VCU vært medlem av ‘Verenigde Europese Visserijcoöperaties’ (VEVC) [Forente europeiske fiskerikooperasjoner], som samler alle fiskerikooperasjoner fra Nederland og to fra Belgia. Dermed kan kooperasjonene forhandle seg til enda større rabatter hos leverandørene sine, og dermed levere enda billigere til fiskeribransjen.
VCU utstyrer skip med ulikt fiskeriutstyr, slik som garn, kjettinger, tau, gass- og smøreolje osv. Innenfor VEVC har VCU en ledende rolle, i likhet med ‘Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV) [Stiftelse for finansiering av avfallsstoffer fra fiskeriene]. I tillegg kastet VCU seg i 2004/2005 på etterspørselen etter sikkerhetskurs og -utstyr, og dannet sammen med andre kooperasjoner ‘VEVC Veiligheidscentrum’ [Sikkerhetssenter].
Fiskeribransjen var allerede den gang ute i hardt vær. Dette har ikke endret seg de siste årene. Økonomisk tilbakegang, reduserte kvoter, nye og strengere regler og økende og stadig vekslende gassoljepriser har gjort at fiskere i inn- og utlandet har bestemt seg for å gi opp fiskeryrket. VCUs viktigste marked, med for tiden 65 ansatte, ble altså stadig mindre.
Dette fikk VCU til å bestemme seg på et tidlig tidspunkt for å utvide horisonten og til å også rette seg inn mot kystfarten og innsjøfarten, mudringsbransjen og industrielle foretak. Vår viktigste kundegruppe forblir imidlertid profesjonelle yrkesfiskere i inn- og utlandet, og først og fremst våre medlemmer.