Fangstbehandling

VCU TCD er spesialisert i design, produksjon og installasjon av fangstbehandlingsutstyr for behandling av fersk fisk om bord på fiskebåter.
VCU TCD designer fangstbehandlingsinstallasjonen i nært samarbeid med kunden.
Hele systemet produseres på vårt verksted, som er utstyrt med det siste innen High Tech-maskiner. Selve installasjonen av et fangstbehandlingssystem om bord på båten din er i trygge hender hos oss! Også for vedlikehold og reparasjon av eksisterende fiske- og fangstbehandlingsinstallasjoner er VCU TCD rett adresse.
Til høyre på denne siden ser du en fotomontasje av diverse fangstbehandlingsinstallasjoner som vi har levert.
For mer informasjon klikk her, for å komme i kontakt med oss kan du også benytte kontakt side.