Catchlocator

CatchLocator er et nytt system som gjør det mulig å trasere fersk fisk gjennom hele kjeden via internett. Informasjon om fangsstedet, skipet, sortering og fiskemetode kan dermed fås frem når som helt via en strekkode på etiketten på fiskekassene.
GPS-koordinatene for fangststedet gjør at fisken kan traseres gjennom hele kjeden via internett. For hvert kast registrerer systemet GPS-koordinatene av det eksakte fangststedet. På hver etikett finnes en strekkode. Ved å legge inn strekkoden i www.catchlocator.nl ser man hvor og når og av hvilken båt fisken er fanget og hvilken fangstmetode som ble brukt. Hos grossistene finnes egne terminaler med strekkodeleser som gjengir denne informasjonen umiddelbart. Det er også mulig å lese av informasjonen ved hjelp av mobiltelefonen.
For mer informasjon om Catchlocator klikk her, for å ta kontakt med oss kan du også gå til kontakt side.

<>

Gjennom Visserij Innovatie Platform / Det europeiske fiskerifondet er det gitt støtte til utviklingen av CatchLocator.

Brochure