Secretariaten

VCU voert meerdere secretariaten. Zij is dus nauw betrokken bij haar leden en afnemers. Voor de visserijsector is dat de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV), voor de 10 inkoopcooperaties in Nederland is dat de VEVC, en voor de Binnenvaartgroep Nederland is dat de BGN.