Missie, visie & waarden

Missie

"Wij zijn een organisatie voor de toelevering en ontwikkeling van de professionele beroepsvisserij in binnen- en buitenland, naast maritieme bedrijven als zee- en binnenvaart, baggerindustrie en industriële ondernemingen. Even 'afmeren' bij de VCU moet genoeg zijn om uw varend bedrijf in één keer van alle benodigde producten te voorzien.

Visie

"Het leveren van alle voorkomende diensten en producten aan de Europese Maritieme sector, met in het bijzonder de Nederlandse beroepsvisserij!"

Waarden

Om onze missie te realiseren en onze visie waar te maken handelen we volgens onze waarden; 

Waarden Betekenis
Kwaliteit U mag van VCU hoogwaardige en innovatieve goederen en/of service verwachten. Gebaseerd op professionele, vakkundige- en jarenlange ervaring.
Service Binnen alle geledingen van ons bedrijf trachten wij optimale service aan te bieden.
Respect VCU behandelt iedereen eerlijk, met respect en met fatsoen.
Samenwerking VCU medewerkers werken samen als één team en delen kennis met het oog op continue verbetering, ontwikkeling en innovatie.
Verantwoordelijkheid In contact met leden, klanten en partners handelen medewerkers van de VCU met grote zorg en toewijding.
Zondagsheiliging Als bedrijf willen wij onze christelijke identiteit uitdragen; hier hangt onlosmakelijk de zondagsheiliging mee samen. Van onze medewerkers, leden en klanten verwachten wij dit te respecteren.