Geschiedenis

De Visserijcoöperatie Urk is in mei 1922 opgericht door vissers die vast lagen in de haven vanwege slecht weer op zee. Het hoofddoel van de vissers was om haar vraag naar gasolie en vetten te bundelen, waardoor zij dit als organisatie gezamenlijk en goedkoper konden inkopen. Ook vandaag de dag is dit nog steeds één van de hoofddoelen van de Visserijcoöperatie Urk, die zich als organisatie sinds 1 januari 2008 profileert en positioneert als VCU, de Maritieme Specialist!
Sinds 1990 is de VCU lid van de Verenigde Europese Visserijcoöperaties (VEVC), waarbij alle visserijcoöperaties in Nederland en twee uit België aangesloten zijn. Hierdoor kunnen de coöperaties nog hogere kortingen afdingen bij hun leveranciers en dus nog goedkoper leveren aan de visserijbranche.
Schepen worden vanuit de VCU voorzien van diverse visserijbenodigdheden zoals visnetten, kettingen, touwen, gas- en smeerolie etc. Binnen de VEVC heeft de VCU een leidinggevende rol, evenals in de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij SFAV).

Tevens sprong de VCU rond 2004/2005 in op de vraag naar veiligheidscursussen en –benodigdheden en richtte samen met andere coöperaties het VEVC Veiligheidscentrum op.
De visserijsector verkeerde toen al in moeilijk vaarwater. De laatste jaren is dit niet anders. Economische recessies, krimpende quota’s, nieuwe- en verscherpte regelgeving en stijgende en steeds fluctuerende gasolieprijzen doen vissers in binnen- en buitenland besluiten te stoppen met hun vissersberoep.
De belangrijkste afzetmarkt van de VCU, waar momenteel zo’n 90 mensen werkzaam zijn, werd dus steeds kleiner.
Dit deed de VCU al in een vroeg stadium besluiten zich te herpositioneren en zich zodoende ook op de kust- en binnenvaart, baggerindustrie en industriële ondernemingen te richten. De belangrijkste afnemer blijft echter de professionele beroepsvisserij in binnen- en buitenland, met onze leden op nummer 1.