BGN

De groep maritieme ondernemers in de omgeving van Urk is groeiende. Vanaf zaterdag 28 februari 2009 hebben deze ondernemers zich verenigd in de BGN met als doel:

  • inkoopkracht bundelen om commercieel voordeel te bewerkstelligen;
  • het creëren van een overlegorgaan;
  • leden dragen geen aansprakelijkheid;
  • betere informatievoorziening;
  • belangenbehartiging tot stand brengen;
  • de onderlinge betrokkenheid vergroten.

De website van BGN kunt u vinden door de volgende link te volgen: www.binnenvaartgroep.nl