Groot vaarbewijs

Dit artikel is niet beschikbaar in uw taal. Wij tonen u het origineel.

Er zijn twee diploma's Schipper Binnenvaart:

Diploma Schipper Rivieren, Kanalen en Meren (RKM)
Diploma Schipper Alle Binnenwateren (AB), incl IJsselmeer en Westerschelde. Beide schippersdiploma’s dienen als het bewijs van vakbekwaamheid.
Met dit vaarbewijs kan men uiteindelijk het Groot Vaarbewijs aanvragen.
Ook het Groot Vaarbewijs kent dus twee varianten:
Groot Vaarbewijs RKM voor Rivieren, Kanalen en Meren
Groot Vaarbewijs AB voor Alle Binnenwateren

Theoretische examens:

Deze theoretische examens mag iedereen altijd doen, ook mensen zonder voldoende vaartijd.
Met een norm van 70% wordt bedoeld dat er op iedere 10 vragen er minstens 7 vragen goed moeten zijn.
Na het behalen van de eerste 6 theorie-examens (Navigatie 2 niet meegerekend) ontvangt de kandidaat het Diploma Aspirant Schipper. Dit diploma verjaart niet en blijft dus altijd geldig.

Mondelinge (eind-)examen:

Om definitief in het bezit te komen van het Diploma Schipper Binnenvaart dient men ook nog een mondeling examen af te leggen.
Dit examen mag men echter pas afleggen nadat men voldoende vaartijd heeft opgedaan.
Voor het mondelinge examen van het Diploma Schipper Binnenvaart geldt een vaartijden eis van 3 jaar.
Per arbeidsjaar gaat men uit van maximaal 180 vaardagen. Dat komt dus overeen met 540 vaardagen.
Voor het Zeilbewijs geldt een vaartijden-eis van 360 vaardagen.

Van Diploma Schipper naar het Groot Vaarbewijs:

Wanneer men voor alle examens is geslaagd heeft men recht op het Diploma Schipper Binnenvaart.
Dit is echter nog géén Groot Vaarbewijs. Om in het bezit te komen van het Groot Vaarbewijs moet men in totaal 4 arbeidsjaren vaartijd aantonen (720 vaardagen) en een verklaring van medische geschiktheid overhandigen.
Voor meer informatie, stuur ons een e-mail of neem contact met ons op middels de contactpagina.