Diversen

This article is not available in your language. We show you the original.

Naast de visserij, industrie en offshore bediend VCU Maritime ook andere maritieme takken. 
Bijvoorbeeld de recreatie(vaart), binnenvaart en rijkswaterstaat. Denk hierbij aan de ballenlijnen, boeien en afzettingen op het water. 
Alle werkzaamheden en materialen die op het water plaats vinden kunnen door VCU Maritime geleverd worden.